Skip links

۵ مهارت برای حرفه ای بودن

تحلیل و شناخت ۵ مهارت اصلی و مهم در موضوع رفتار حرفه ای مدیران

۱. مهارت‌های فردی : تاکید این موضوع بر شناسایی توانایی های فردی، توانایی‌های شغلی و سازمانی، رصد سازمان‌های بزرگ در حوزه فعالیت خود در ایران و جهان، پیگیری کردن اخبار روز برای ۳ شرکت مرتبط با صنعتی که در حال فعالیت هستیم و ۳ فرد شاخص و متخصص در این حوزه می باشد. توجه به این موضوع که ما در حساس‌ترین زمان بشر قرار گرفته ایم به دلیل انقلاب و جهش هوش نسل، نکته جالب توجهی است. می توان موضوع مهارت را مانند یک گل تصور نمود. هر فرد به مثال یک گلدان است و مهارتهای وی به مثال یک گل، اگر گل ها در کنار یکدیگر درست و هماهنگ قرارداده نشوند مطمئنا باعث ایجاد زیبایی فردی نخواهد شد. همچنین هر فرد برای کسب مهارت بیشتر نیاز به رشد شخصی و ذهنی خود دارد که همان گلدان است.

۲. مهارت‌های حرفه ای: می توان اینگونه به این موضوع اشاره داشت که تمایز افراد در مهارت‌هایشان معنی می شود. مهارت از جنس توانستن است و میتوان اینگونه در دنیای امروزی اذعان داشت که فرد ماهر می تواند رنگ جدیدی را در صنعت خود ایجاد نماید به جای آنکه از رنگ‌های موجود استفاده نماید. باید این نکته را نیز مد نظر داشت که در دنیای امروز نمی توان یک مهارت داشت و در واقع نمیتوان تک بعدی عمل کرد. پیشنهاد می گردد هر فرد برای خود شناسنامه ی مهارت ایجاد نماید.

۳. استقلال حرفه ای: داشتن استقلال یعنی بتوانیم در صنعت، کسب و کار و حرفه ی خود مستقل و با شاخص های تعریف شده از جانب خودمان عمل نماییم. کپی کردن رفتار و نحوه ی تصمیم‌گیری از دیگران نمیتواند باعث ایجاد تمایز و رفتار حرفه ای در فرد گردد.

۴. تعهد حرفه ای: تعهد را می توان از دید‌های مختلفی نگاه کرد و معنا بخشید. تعهد به خود یعنی حفظ جایگاه و شان خود، متعهد بودن به تیم برای انسجام گروه و متعهد بودن به سازمان و وفاداری به آن. تعهد یعنی آنکه اگر تا مادامی که زیر پرچم سازمانی در حال فعالیت هستیم با غرور و افتخار از آن دفاع کرده و با حفظ شان و منزلت سازمان، شان و منزلت خودمان را حفظ نماییم و باعث ایجاد وحدت رویه شویم.

۵. اخلاق حرفه ای: اخلاق حرفه ای را می توان اینگونه بیان نمود؛ انعطاف پذیری به نفع حرفه و صداقت در ادعا. باید با استفاده از انعطافی حساب شده و ساختارمند و با توجه به رعایت صداقت در کسب و کار بتوانیم از ایجاد شرایط تعارض و تضاد منافع در سازمان و بیرون از سازمان جلوگیری نماییم. داشتن اخلاق حرفه ای باعث ایجاد احساس رضایت و حس خوب در مشتری شده و تمایز نام تجاری شما را با دیگران به صورت چشم گیری نمایش می دهد.

نظرتان را بنویسید

Home
Account
Cart
Search