درباره ما

داستان گرین‌وب

تحول دیجیتال روی ابرها

ما گرین‌وب هستیم. دانش‌بنیان و فناور.

از تجربه‌ی بیش از سه دهه حضور فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات برای حضور مستمر در فرآیند تحول دیجیتال بهره می‌بریم

فناوری‌های ابری را برای ساختن جامعه‌ی دیجیتالی چابک‌تر و پویاتر تشویق می‌کنیم.

از کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذاری هوشمند حمایت می کنیم.

ما به پشتوانه‌ی فرهنگ دیجیتال ایرانی، در بازارهای جهانی حضوری فعال و ثمربخش داریم.

در گرین‌وب، همکاران نوآور و جوانی داریم که برای ارائه‌ی خدمات به‌روز به شما تلاش می‌کنند.

ما به جایی وصل نیستیم؛ ما به یکدیگر وصلیم.