Skip links

Php Documentor

Php Documentor چیست؟

 

Php Documentor ابزارهایی هستند که برای ایجاد توضیحات در کد برنامه به کار میروند. در نهایت این توضیحات هم داخل خود کد، عملکرد برنامه را شفاف سازی میکنند و هم قابلیت تبدیل به خروجی های مختلف از قبیل Html, PDF و سایر فرمت های رایج را دارند. همچنین در محیط های IDE که از این ابزار ها پشتیبانی می کنند میتوان ازاین قابلیت برای ایجاد توضیحات و نیز استفاده از توضیحات سایر کدها استفاده نمود.

بهترین روش برای استفاده از این ابزار ، نصب آن در محیط لینوکس توسط ابزار PEAR میباشد.

اطلاعات تکمیلی در فایل ضمیمه قابل دریافت است.

 

نظرتان را بنویسید

Home
Account
Cart
Search