Skip links

نمودار جریان داده و مدلسازی معنایی داده

نمودار ER و یا (Entity Relationship Diagram)

نمودار ER یکی از نمودار های اولیه جهت طراحی ساختار جداول پایگاه داده می باشد، زیرا توسط این نمودار است که می توان موجودیت ها را در سیستم نرم افزاری مورد نظر شناسایی کرد و همچنین ارتباط بین موجودیت ها را نیز طراحی کرد.

نمودار های ER شامل المان های متفاوت می باشند :

 • موجویت (Entity): مصداق کلی هر پدیده، فرد، شی و یا مفهومی است که می خواهیم در مورد آن اطلاعایت داشته باشیم.
 • ارتباط (Relationship): تعامل بین دو یا چند نوع موجودیت، که هر تعامل یک نام و معنای مشخصی دارد.
 • صفت ها (Attributes): ویژگی و خصیصه ای که یک موجودیت را از دیگر موجودیت ها متمایز می کند. توجه داشته باشید که هر صفت نام، نوع و معنای مشخصی دارد.
 • دامنه (Domain): مجموعه مقادیری که یک صفت از یک موجودیت می تواند به خود بگیرد را دامنه گویند.

نمودار جریان داده ها (Data Flow Diagram)

نمودار جریان داده ها به صورت نمایی نقشه مانند  و جهت دار برای نمایش جریان داده های ورودی و خروجی با هدف درک بهتر سیستم نرم افزاری مورد نظر در چند سطح طراحی و پیاده سازی می گردد. در این نمودار به صورت کامل مشخص خواهد بود که داده ها از چه بخش وارد سیستم می شوند، در کدام قسمت ها فرایند تعریف شده بر روی آنها اعمال می شوند، از کدام بخش ها عبور می کنند، و در نهایت در کدام بخش ذخیره می شوند.

در DFD سطح صفر ممکن است شما نمایی کلی از ورودی های سیستم، بخش فرایند و خروجی های پردازش شده سیستم را مشاهده کنید، وقتی قرار باشد بدانیم دقیقا در بخش پردازش چه تغییراتی با چه شرط هایی بر روی داده ها اعمال می شود، نیاز به ترسیم D.F.D سطح یک دیده می شود. اصولا در اکثر پروژه های انجام شده تا سطح دو D.F.D نمودار ها بررسی و طراحی خواهند شد.

نمودار های DFD شامل چهار عنصر بنیادی می باشد:

 • منبع و مقصد داده ها (نهاد های بیرونی)
 • جریان های داده ای
 • فرایند ها
 • انبار های داده ای

نظرتان را بنویسید

 1. سلام.وبسایت جالبی دارید.خیلی زحمت میکشید بابتش و ازین بابت کمال تشکر رو
  دارم

Home
Account
Cart
Search