Skip links

موفقیت

صنعت IT ایران را جهانی می‌کنیم

مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان گرین‌وب در وبینار صادرات خدمات فناوری اطلاعات گفت: در تلاش هستیم تا با رشد اکوسیستم در کنار یکدیگر و به کمک شتابدهنده‌ها صنعت IT ایران را جهانی کنیم.

هشت بیت و یک بایت

مصاحبه با فردریک بروکز، دانشمند و طراح سیستم ­های رایانه ­ای فردریک فلیپس بروکز، یکی از بزرگترین و تاثیر گذارترین افراد در جهان صنعت رایانه

Home
Account
Cart
Search