Skip links

بهره وری

معرفی کتاب **سامان‌دادن کارها**

دیگر امروز روش‌های قدیمی پاسخگو نیستند. دیوید آلن، مشاور و مربی کارکشته در زمینه‌ی مدیریت، در کتاب خود «سامان دادن کارها» روش‌های جدیدی را به ما می‌آموزد که با استفاده از آنها می‌توانیم بدون اضطراب و نگرانی به کارهای خود برسیم.

Home
Account
Cart
Search