همخوانی

افکار و اندیشه‌های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر رشد قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون انسان را در راه پیشرفت بیندازد.

ما در سرزمین نوآوری گرین وب با همراهی تیم پردیس سامیت می خواهیم یکسال همراه شما کتاب رایگان بخوانیم، برای همراه شدن از این لذت به امید رشد و هم افزایی کافی است از لینک زیر یک کتاب را انتخاب کنید، در ادامه راه پس از دریافت کتاب و مطالعه آن بخش های ارزنده و آموزنده کتاب را در محفل آنلاین کتابخوانی گرین وب با ما به اشتراک بگذارید و ما به پاسداشت این تبادل شما رو دعوت به خرید کتاب بعدی می کنیم.